10″ Kìm Mỏ Quạ KENDO 11401

Giá:

  • Sản phẩm được tin dùng khắp 101 nước trên Thế Giới.
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn và được kiểm định là rất tốt, bởi các chứng chỉ ở Châu Âu.
  • Sản phẩm giúp một người bình thường hay kỹ sư chuyên nghiệp đều thao tác dễ dàng.
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline:0888.406.268