Bộ kìm 4 cái Kendo 85105

Giá:0 VNĐ

● 1 kìm cắt

● 1 kìm điện

● 1 kìm mỏ nhọn 

● 1 kìm mỏ quạ 

 

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline:0888.406.268